Latvijas Skrituļslidošanas federācija organizē sacensības atbilstoši World Skate noteikumiem:
Ātruma skrituļslidošanas starptautiskie noteikumi 2021

Ātruma skrituļslidošanas vispārīgie noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Skrituļslidošanas
federācijas Valdes lēmumu 2018. gada 20.aprīlī.

I Visu sacensību nolikumos jāiekļauj šāda informācija:

 1. Sacensību organizators;
 2. sacensību mērķis un mērogs (sporta klubu, pilsētas, valsts u.c.)
 3. vieta, programma un ilgums;
 4. dalībnieki – dzimums, vecuma grupas;
 5. pieteikšanās noteikumi un termiņš;
 6. dalības maksa dalībniekam;
 7. ieskaites sistēma (individuālās, komandu) un vērtēšana;
 8. atbildība par iespējamiem nelaimes gadījumiem;
 9. apbalvošana.

II Sacensību amatpersonas:

 1. Galvenais tiesnesis un tiesneši;
 2. Sacensību operatori un komentētājs.

III Starptautiski noteiktās vecuma grupas:

All limit of age established in these rules are to be considered at December 31st of the year of the
competition. There are three (3) recognised categories; Junior, Senior and Master.
A Junior skater is aged 15, 16, 17, 18 at December 31st of the year of the competition.
A Senior skater is aged 19 to 34 at December 31st of the year of the competition.
A Master skater is aged 35 or more at December 31st of the year of the competition.
The ages of Master categories are:
Under 40 (up to 39),
Under 50 (40 to 49),
Under 60 (50 to 59),
60 and more

Ir trīs (3) atzītas kategorijas:

 1. Juniori;
 2. Seniori(Elite);
 3. Meistari.

Juniori skaitās no 15 gadu vecuma līdz 18
Seniori vai Latvijā saukti Elite var sacensties galvenajās sacensībās, ja viņiem ir 19 – 34 gadi

Ja juniors startē senioru (elites) vecuma grupā, tad viņš nevar tālāk piedalīties nevienās savā vecuma grupas sacensībās.

Ja seniors (elites sportists) startē meistaru vecuma grupā,  tad viņš nevar tālāk piedalīties nevienās savā vecuma grupas sacensībās.

Meistara vecuma kategorijas ir:
Zem 40 (35-39),
Zem 50 (40-49),
Zem 60 (50 līdz 59)
60 un vairāk

Minimālais vecums dalībai Pasaules čempionātā ir piecpadsmit (15) gadi.

IV Latvijā sacensību organizētājs drīkst noteikt citas vecuma grupas atbilstoši sacensību dalībnieku skaitam un sacensību disciplīnu veidiem.

V Latvijā sacensības tiek organizētas pa satiksmei un gājējiem slēgtu ceļu vai parku.

VI Tehniskās prasības skrituļslidām:

 1. Slida ir ar ne vairāk kā ar pieciem (5) riteņiem, kas piestiprināti rindā, vai riteņi ar diviem riteņu pāriem, kas piestiprināti paralēli viens otram.
 2. Slidas kopējais garums nedrīkst pārsniegt 50 centimetrus.
 3. Riteņiem jābūt stingri piestiprinātiem rāmī un rāmim pie slidzābaka, gultņu distanceri nedrīkst izvirzīties no riteņiem.
 4. Sporta klasē bremzes ir aizliegtas.
 5. Slidu riteņa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 125mm.
 6. Sprinta distancēs (100-200m) riteņa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 110mm.
 7. Bērniem līdz 13 gadu vecumam riteņu diametrs sacensībās nedrīkst pārsniegt 90mm.
 8. Bērniem līdz 15 gadu vecumam riteņu diametrs sacensībās nedrīkst pārsniegt 100mm.
 • Sacensību organizētājs sacensībās, kas nav Latvijas Čempionāts, drīkst noteikt atšķirīgas prasības riteņu diametru izmēriem.

VII Noteikumi dalībniekiem:

 1. Katrs dalībnieks (nepilngadīgajam kāds no vecākiem vai aizbildnis), reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 2. Obligātas aizsargķiveres, ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus.
 3. Piedaloties sacensībās ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 4. Piedaloties sacensībās bez ceļu, roku un elkoņu sargiem, katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību.
 5. Sacensībās aizliegts izmantot nūjas un citus palīglīdzekļus, aizliegts dalībnieku individuāli pavadīt ar velosipēdu, mopēdu vai citu palīglīdzekli, kā arī aizliegts trasē atrasties dzīvnieka pavadībā.
 6. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt distances laikā par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trases veikšanas noteiktajā limitā.
 7. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 8. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst personas datu apstrādei un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.