Latvijas Skrituļslidošanas federācija organizē sacensības atbilstoši World Skate noteikumiem:
Ātruma skrituļslidošanas starptautiskie noteikumi 2024
Ātruma skrituļslidošanas starptautiskie maratona noteikumi 2024

Ātruma skrituļslidošanas vispārīgie noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Skrituļslidošanas
federācijas Valdes lēmumu 2018. gada 20.aprīlī.

I Visu sacensību nolikumos jāiekļauj šāda informācija:

 1. Sacensību organizators;
 2. sacensību mērķis un mērogs (sporta klubu, pilsētas, valsts u.c.)
 3. vieta, programma un ilgums;
 4. dalībnieki – dzimums, vecuma grupas;
 5. pieteikšanās noteikumi un termiņš;
 6. dalības maksa dalībniekam;
 7. ieskaites sistēma (individuālās, komandu) un vērtēšana;
 8. atbildība par iespējamiem nelaimes gadījumiem;
 9. apbalvošana.

II Sacensību amatpersonas:

 1. Galvenais tiesnesis un tiesneši;
 2. Sacensību operatori un komentētājs.

III Starptautiski noteiktās vecuma grupas:

All limit of age established in these rules are to be considered at December 31st of the year of the
competition. There are three (3) recognised categories; Junior, Senior and Master.
A Junior skater is aged 15, 16, 17 and 18.
A Senior skater is aged 19.
Master categories ages are:
Under 40 (30 to 39),
Under 50 (40 to 49),
Under 60 (50 to 59),
60 and more

Vecuma grupas Latvijas Čempionātos – LSSF finansētās sacensībās:

U10 (90mm max) vecums no 0 līdz 9
U13 (90mm max) vecums no 10 līdz 12
U15 (100mm max) vecums no 13 līdz 14

*Juniori – 15/16/17/18
*Elite – 19-29
*U40 – 30-39
*U50 – 40-49
*U60 – 50-59
*60+ / 60 un vairāk

*Sprinta distancēs, riepiņu diametrs max 110mm (100m – 1km)
*Vidējās un garajās distancēs, riepiņu diametrs max 125mm (3km un augstāk)

Skaidrojumi:
U – under
(Iekavās norādīti ritentiņu diametri)
* Atbilstošie ritentiņu diametri noteiktās distancēs

Piemērs: Ja janvāra mēnesī ir 14 gadi, bet 31. decembrī paliek 15, tad visu sezonu neatkarīgi no tā, ka ir 14 gadi, jāstartē Junioru grupā, kur ir 15/16/17/18 gadus veci sportisti.

Minimālais vecums dalībai Pasaules čempionātā ir piecpadsmit (15) gadi.

IV Latvijā sacensību organizētājs (komercsacensības) drīkst noteikt citas vecuma grupas atbilstoši sacensību dalībnieku skaitam un sacensību disciplīnu veidiem.

V Latvijā sacensības tiek organizētas pa satiksmei un gājējiem slēgtu ceļu vai parku.

VI Tehniskās prasības skrituļslidām:

 1. Slida ir ar ne vairāk kā ar pieciem (5) riteņiem, kas piestiprināti rindā, vai riteņi ar diviem riteņu pāriem, kas piestiprināti paralēli viens otram.
 2. Slidas kopējais garums nedrīkst pārsniegt 50 centimetrus.
 3. Riteņiem jābūt stingri piestiprinātiem rāmī un rāmim pie slidzābaka, gultņu distanceri nedrīkst izvirzīties no riteņiem.
 4. Sporta klasē bremzes ir aizliegtas.
 5. Slidu riteņa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 125mm.
 6. Sprinta distancēs (100m – 1km) riteņa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 110mm.
 7. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieskaitot, riteņu diametrs sacensībās nedrīkst pārsniegt 90mm.
 8. Bērniem līdz 14 gadu vecumam ieskaitot, riteņu diametrs sacensībās nedrīkst pārsniegt 100mm.
 • Sacensību organizētājs sacensībās, kas nav Latvijas Čempionāts, drīkst noteikt atšķirīgas prasības riteņu diametru izmēriem.

VII Noteikumi dalībniekiem:

 1. Katrs dalībnieks (nepilngadīgajam kāds no vecākiem vai aizbildnis), reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 2. Obligātas aizsargķiveres, ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus.
 3. Piedaloties sacensībās ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 4. Piedaloties sacensībās bez ceļu, roku un elkoņu sargiem, katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību.
 5. Sacensībās aizliegts izmantot nūjas un citus palīglīdzekļus, aizliegts dalībnieku individuāli pavadīt ar velosipēdu, mopēdu vai citu palīglīdzekli, kā arī aizliegts trasē atrasties dzīvnieka pavadībā.
 6. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt distances laikā par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trases veikšanas noteiktajā limitā.
 7. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 8. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst personas datu apstrādei un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.