Latvijas Skrituļslidošanas federācija organizē sacensības atbilstoši World Skate noteikumiem:

Roller Freestyle skrituļslidošanas starptautiskie noteikumi

I Visu sacensību nolikumos jāiekļauj šāda informācija:

 1. Sacensību organizators;
 2. sacensību mērķis un mērogs (sporta klubu, pilsētas, valsts u.c.)
 3. vieta, programma un ilgums;
 4. dalībnieki – dzimums, vecuma grupas;
 5. pieteikšanās noteikumi un termiņš;
 6. dalības maksa dalībniekam;
 7. ieskaites sistēma un vērtēšana;
 8. atbildība par iespējamiem nelaimes gadījumiem;
 9. apbalvošana.

II Sacensību amatpersonas:

 1. Tiesneši;
 2. Sacensību operatori un komentētājs.

III Latvijā sacensības tiek noteiktas vecuma grupas:

Vecuma grupas Latvijas Čempionātos – LSSF finansētās sacensībās:

 • Juniori: meitenes un puiši līdz 13 g.v. (13 ieskaitot)
 • Amatieri: meitenes un puiši 14-17 g.v. (17 ieskaitot)
 • Elite Open: bez vecuma un dzimuma ierobežojuma

Minimālais vecums dalībai Pasaules čempionātā ir piecpadsmit (15) gadi.

IV Latvijā sacensību organizētājs (komercsacensības) drīkst noteikt citas vecuma grupas atbilstoši sacensību dalībnieku skaitam un sacensību disciplīnu veidiem.

V Latvijā sacensības tiek organizētas no satiksmes un gājējiem norobežotā skeitparkā vai ielā/parkā.

VI Noteikumi dalībniekiem:

 1. Katrs dalībnieks (nepilngadīgajam kāds no vecākiem vai aizbildnis), reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 2. Nepilngadīgajiem braucējiem obligātas ir aizsargķiveres, ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus.
 3. Piedaloties sacensībās bez ceļu, roku un elkoņu sargiem (pilngadīgs braucējs- bez ķiveres), katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību.
 4. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt sacensību laikā par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trases veikšanas noteiktajā limitā.
 5. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri startē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 6. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst personas datu apstrādei un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.