Reģistrācija 10.09.2019 Latvijas čempionātam 10 km ir atvērta!

REĢISTRĒTIES

Veicot reģistrāciju pievēršat uzmanību:

  • lai ievadītie dati būtu korekti
  • nesajaukt dzimumus un starta grupas, dzimšanas gadus
  • tie, kuri startē divās grupās veic 2x reģistrāciju
  • reģistrācija tiks slēgta 09.09.2019 plkst. 19.00

VEIKTI LABOJUMI NOLIKUMĀ.
PIEVIENOTAS MAZO BĒRNU GRUPAS 500m DISTANCEI.
Lasi nolikumu ŠEIT