Saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021.gada 22.janvāra nolikuma Nr. DIKS-21-6-nos “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas sportistus piesaka un iekļauj Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos” 26.marta komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr.DIKS-RI-21-2-pro) sportists Reinis Znotiņš ir iekļauts  Rīgas pilsētas izlases C sastāvā, nosakot sportistam finansējumu 900.00 euro apmērā mācību-treniņu procesa un sacensību izdevumu apmaksai 2021. gadā.

Lai Reinis kvalificētos Rīgas izlases sportista statusam, viņam iepriekšējā gadā bija jāiegūst Latvijas čempiona tituls disciplīnā ar vismaz 10 dalībniekiem un, protams, jābūt vismaz 16 gadus vecam rīdziniekam, kurš pārstāv Rīgā reģistrētu sporta klubu.


Apsveicam! Un novēlām pēc iespējas ātrāk uzsākt 2021. gada sacensību sezonu!