Latvijas Skrituļslidošanas federācija, Lelde Vancoviča, ģenerālsekretāre no World Skate attālinātās dalības kongresā –  30.oktobra pusdienas laiks Argentīnā, Buenos Airesa, vakars šeit Latvijā, Rīgā – ir noslēdzies kārtējais World Skate (WS) kongress hibrīdformātā – gan klātienē, gan attālināti.

Pirmo reizi delegātu sarakstā bijām arī mēs – Latvijas Skrituļslidošanas federācija – ar pilnvērtīgām balsošanas tiesībām, piedaloties kongresā attālināti Zoom platformā.

Kā jau kongresos pieklājas:

  1. Apstiprinājām iepriekšējā kongresa protokolu;
  2. Noklausījāmies prezidenta Sabatino Aracu un ģenerālsekretāra Roberto Marotta ziņojumus;
  3. Apstiprinājām 2021.gada finanšu ziņojumu;
  4. Noklausījāmies debates, kur kā galvenais uzsvars tika likts uz nepietiekošo komunikāciju starp WS un valstīm, rekomendējot veidot ikgadējus diskusiju paneļus par kopējām problēmām.

Kongresā tika caurskatīts WS nolikums, valstīm balsojot par katru punktu. Atbalstīju visus WS nolikuma punktus, izņemot pēdējo punktu, kas nosaka, ka valsti WS pārstāv viena federācija.

Četrām valstīm, kurās vēl apvienošanās nav notikusi, tai jānotiek līdz 2023.gada 31.decembrim. Mana balss – atturos, lai arī ģenerālsekretārs savā uzrunā un pēc tam WS prezidents atzina, ka federāciju apvienošanās procesā katrai federācijai savā valstī ir jāsaglabā suverenitāte un finansiālā neatkarība, tomēr mums Latvijā nav skaidrības un vienošanās par šo jautājumu.

Kongresā tika nominēta valsts 2024.gada World Roller Games (WRG) rīkošanai – tā būs Itālija. Spēles notiks 31.08.-15.09.2024. Mums jābūt gataviem piedalīties road disciplīnās un maratonā!

Tāpat tapa zināma 2026.gada WRG norises vieta – Āfrikas kontinentā Angolā.